tisdag, mars 11

floskel

En veckas kurs på annat håll har hållit mig ifrån mitt orddrilleri, men nu är det dags att ta nya tag. Dagens ord är floskel. Ordet används oftast i pluralform. Floskler är namnet på högtravande men samtidigt intetsägande fraser, dvs. uttryck utan innehåll. Ordet kommer från latines flosculus, som betyder lite blomma, och floskler handlar just om ett slags vältalighetsblomster.

Idag används ordet i flera sammanhang. Lasse Anrell på Aftonbladet presenterar regelbundet "floskeltoppen". Det finns också en ny samlingssida - floskler.se - men där används ordet mer i betydelse av felsägningar och fraser med syftningsfel. En kul ny användning är floskelbingo, där man har en bingoplan bestående av rutor med floskler i, som kryssas av allteftersom de framförs. Särskilt rolig under kongresser och större möten. Själva grunden i ordet är dock att språket ska vara högtravande, något som ofta missas.

Vill man se riktiga floskler rekommenderas en titt in till min grannfarbror Torsten och hans floskelgenerator. Därifrån är nedanstående floskel hämtad:

Inflationsmålet skulle nås om vi skulle låta arbetsgivaravgifterna vara oförändrade och införa talförbud i riksdagen för att få bättre tillväxt och därmed sätta de empiriska studieresultaten i emfas?!

torsdag, februari 28

animera

Idag används ordet animera mest i samband med animerad film. Huruvida det egentligen är någon som vet skillnaden mellan tecknad film och animerad film är mer osäkert. Animera är känt i svenskan sedan mitten av 1600-talet i betydelsen "(göra) livlig". Betydelsen av animerad film är alltså film som ger sken av liv - att animera bilder. Det är alltså inte fråga om något som är konstgjort - en animerad debatt är livlig, inte konstlad.

En enkelt sökning på Google visar hur totalt dominerande filmbetydelsen blivit - animerad tycks nästan inte alls användas i annan betydelse än just animerad film. Kanske kan man efterlysa en animerad debatt om de animerade filmerna?

onsdag, februari 27

Rapsodisk

Dagens ord - rapsodisk - avser något som dels kommer i snabb följd, dels bara avser delar av en helhet. Ordet används alltså nedsättande om något vi inte tycker håller ihop och som det är svårt att få ut någon helhet av.

Rapsodisk förteckning över särskilda eller större händelser i Klippans Kommun - Klippanmoderaterna skriver historia
Men pjäsen är alltför rapsodisk för att man skall komma pjäsens familj inpå livet. - Göteborgs fria tidning

För en riktig musikkännare kopplas ordet också samman med den ungerske kompositören Franz Liszt, vars ungerska rapsodier (1846-1853, samt fyra eftersläntrare på 1880-talet) tillhör musikhistoriens grundpelare.

tisdag, februari 26

Bestrida

Idag blir det ett ord med knepig betydelse. Bestrida i vanlig användelse är förvisso inte så knepigt, vi använder det som synonym till "dementera", alltså att tillbakavisa eller neka till ett påstående. Men bestrida har därtill två andra, i sig likartade, betydelser. Det kan dels betyda att ansvara för en betalning, dels (mer generellt) att ansvara för utförandet av viss uppgift. Detta kan givetvis vålla problem. Konsumentverket definierar ordet:

Att meddela den som kräver dig på pengar att du tycker kravet är felaktigt. Ordet "bestrida" har också en annan betydelse. Att bestrida kostnaden för något är att betala, det vill säga stå för den kostnaden.
- att bestrida kan alltså betyda både tillbakavisande och betalning (dvs. i sammanhanget ett accepterande).
Anders Pettersson, född 1819, ende sonen hos lantbrukaren Petter Andersson i Mosstorp, bestred under en följd av år i mitten av 1800-talet Prästgårdens gästgiveri i Alster socken.

De olika betydelserna kan göra ordet svårt att använda, så tydlighet blir a och o. "Forskningen bestreds av en professor" är ju inte en helt lyckad formulering.

måndag, februari 25

Kalmera

Det gäller att hålla sig lugn, men det är inte alltid så lätt. Ordet kalmera, som betyder just "lugna" eller "göra lugn", har nu lämnat SAOL (till förmån för ord som "keff" och "dissa"). Man kan ju bli upprörd för mindre. Kalmera kommer från franskan och dyker följdriktigt upp i svenskan under 1700-talet.

En sökning på Google visar dock att förfallet är allmänt. Ordet dyker visserligen upp i flera träffar, men huvuddelen verkar vara alfapet-inspirerade sidor eller tidningar som rapporterar just det faktum att kalmera tagits bort ut SAOL. Det verkar bara vara Björn Hellberg som använt det offentligt de sista åren - när han spelade Sherlock Holmes i På spåret för några år sedan.

Det är du och jag Björn.

fredag, februari 22

Malör

Dagens ord är malör, som betecknar en "förarglig händelse" och därmed är en synonym till "missöde". Ordet kommer givetvis av franskan och uppträder i svenskan från mitten av 1700-talet. Ordet kan emellertid också beteckna rund sten, vilket antas vara anledningen till namnet på en ö (Malören) utanför Kalix (vi får alltså förutsätta att den inte uppkom på grund av ett missöde). Att hitta fraser med ordet är inte så enkelt (vilket motiverar att jag här tar upp det), men förutom nedanstående exempel kan ju nämnas att LRF (dvs. för stabor: lantbrukarnas riksförening) har en olycksförsäkring för småhusarbete som heter just Malör.

när det hänt en malör i tvättstugan - reklam för vattenpump.

Istället för att leta lik i garderoben hos nya ministrar kanske man kunde se om de hade några malörer istället? "Statsrådet har en betalningsmalör avseende tv-avgiften".

torsdag, februari 21

Fäfot

Att något ligger för fäfot innebär att det är obrukat eller oanvänt. Uttrycket syftar främst på obrukad jord. Fä är en benämning för husdjur, snarast i betydelsen kreatur. Ursprungligen lär uttrycket ha åsyftat oinhägnad jord som användes till betesmark. Fram till ca 1800-talet var det vanliga i Sverige att det var åkern som hägnades in, medan djuren betade fritt. I samband med den s.k. agrara revolutionen ändrades detta förhållande, och idag är det istället djuren vi hägnar in. Att uttrycket för fäfot idag även används i överförd bemärkelse visas inte minst av nedanstående formuleringar:

Svenskspråkiga Wikipedia skapades den 3 maj 2001 men låg sedan länge för fäfot.
- historik på Wikipedia.
Frågan om utsläppen i Kina och Indien kan inte ligga för fäfot tills USA efter Bush eventuellt åter ställer upp i klimatarbetet - DN debatt 2007-03-06
Åkersborna tryckte på i insändare och artiklar att det fanns lokaler som stod för fäfot - Eskilstunakuriren 1999-11-04