tisdag, februari 26

Bestrida

Idag blir det ett ord med knepig betydelse. Bestrida i vanlig användelse är förvisso inte så knepigt, vi använder det som synonym till "dementera", alltså att tillbakavisa eller neka till ett påstående. Men bestrida har därtill två andra, i sig likartade, betydelser. Det kan dels betyda att ansvara för en betalning, dels (mer generellt) att ansvara för utförandet av viss uppgift. Detta kan givetvis vålla problem. Konsumentverket definierar ordet:

Att meddela den som kräver dig på pengar att du tycker kravet är felaktigt. Ordet "bestrida" har också en annan betydelse. Att bestrida kostnaden för något är att betala, det vill säga stå för den kostnaden.
- att bestrida kan alltså betyda både tillbakavisande och betalning (dvs. i sammanhanget ett accepterande).
Anders Pettersson, född 1819, ende sonen hos lantbrukaren Petter Andersson i Mosstorp, bestred under en följd av år i mitten av 1800-talet Prästgårdens gästgiveri i Alster socken.

De olika betydelserna kan göra ordet svårt att använda, så tydlighet blir a och o. "Forskningen bestreds av en professor" är ju inte en helt lyckad formulering.

2 kommentarer:

Martin sa...

Det bestrider jag. Just för att ordet har så skilda betydelser tycker jag gott att man kan använda ett annat.

Martin sa...

Jag håller med dig och bestrider det.