torsdag, februari 21

Fäfot

Att något ligger för fäfot innebär att det är obrukat eller oanvänt. Uttrycket syftar främst på obrukad jord. Fä är en benämning för husdjur, snarast i betydelsen kreatur. Ursprungligen lär uttrycket ha åsyftat oinhägnad jord som användes till betesmark. Fram till ca 1800-talet var det vanliga i Sverige att det var åkern som hägnades in, medan djuren betade fritt. I samband med den s.k. agrara revolutionen ändrades detta förhållande, och idag är det istället djuren vi hägnar in. Att uttrycket för fäfot idag även används i överförd bemärkelse visas inte minst av nedanstående formuleringar:

Svenskspråkiga Wikipedia skapades den 3 maj 2001 men låg sedan länge för fäfot.
- historik på Wikipedia.
Frågan om utsläppen i Kina och Indien kan inte ligga för fäfot tills USA efter Bush eventuellt åter ställer upp i klimatarbetet - DN debatt 2007-03-06
Åkersborna tryckte på i insändare och artiklar att det fanns lokaler som stod för fäfot - Eskilstunakuriren 1999-11-04

1 kommentar:

Anonym sa...

Fin defenition, tack - Bokmalen